Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Geneza powstania PZRS

Jesienią 1990 roku w Olszance koło Kraśniczyna spotkało się kilkunastu najbardziej aktywnych działaczy "łowów na lisa" (między innymi Alfred Cwenar (SP7HOR), Jan Kozaczuk (SP8NCS), Władysław Pietrzykowski (SP9GNM), Krzysztof Słomczyński (SP5HS), Zdzisław Strzemieczny (SP5FKN) i inni), postanawiając doprowadzić do powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia kultury fizycznej działającego w tej dyscyplinie sportu i pełniącego rolę polskiego związku sportowego. Zgodnie z prawem polski związek sportowy mógłby powstać, jeżeli taką wolę wyraziłyby co najmniej trzy kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną. Ale ani Polski Klub ARS PZK, ani Kluby Łączności LOK czy ZHP osobowości prawnej nie posiadały. Trzeba było zatem rozpocząć od powołania kilku stowarzyszeń kultury fizycznej jako samodzielnych jednostek z osobowością prawną. Długa dyskusja o "prawach autorskich" do działalności, nazwy i o podległości istniejącym już organizacjom zakończyła się wyborem nowej nazwy dla uprawianej przez nas dyscypliny - radioorientacja sportowa.

W ostatnich miesiącach 1990 roku Janek Kozaczuk (w Chełmie), Władek Pietrzykowski (w Bielsku Białej) i Marek Ruszczak SP5UAR (w Warszawie) doprowadzili do powstania i zarejestrowania pierwszych regionalnych stowarzyszeń radioorientacji sportowej. Bielskie SRS i Chełmskie SRS powstały na bazie istniejących tam klubów łączności Ligi Obrony Kraju (SP8KIF i SP9KAT), które kiedyś uprawiały radiopelengację amatorską. Bazowały na doświadczonej grupie działaczy i zawodników oraz korzystały ze sprzętu (nie najlepszego). Warszawskie SRS zawiązała grupa działaczy związana ze środowiskiem wojskowym, głównie z Wojskowym Kręgiem Instruktorów ZHP "OSTOJA" oraz Centralną Harcerską Stacją Łączności SP5ZHP. Byli wśród nich ludzie zawodowo związani z łącznością i namierzaniem radiowym, ale byli również tacy, którzy radioorientacji musieli uczyć się od podstaw.

W styczniu 1991 ruku w Warszawie, przedstawiciele tych trzech stowarzyszeń powołali do życia Polski Związek Radioorientacji Sportowej, uchwalili jego statut i powierzyli przewodnictwo tymczasowego komitetu założycielskiego Koledze Zdzisławowi Strzemiecznemu. 4 lutego 1991 roku, decyzją Komitetu do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej, statut ten został zatwierdzony, a PZRS wpisano do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.

Już 16 lutego tegoż roku odbył się I Walny Zjazd PZRS, na którym wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Związku. Funkcję Prezesa PZRS w głosowaniu tajnym powierzono Koledze Zdzisławowi Strzemiecznemu, a funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koledze Janowi Próchniewskiemu. W zjeździe oprócz delegatów członków - założycieli uczestniczyli także: Tomasz Deptulski (SP2RIP) jako delegat zarejestrowanego w międzyczasie Gdańskiego SRS, oraz Alfred Cwenar jako oficjalny przedstawiciel Ligi Obrony Kraju (i z tego tytułu wszedł do Zarządu PZRS). Niestety Polski Związek Krótkofalowców odciął się od nowej organizacji i nie przysłał swojego delegata. Przedstawiciel ZHP nie uczestniczył w Zjeździe, ale rok później Główna Kwatera ZHP zdecydowała o przystąpieniu do PZRS i 8 lutego 1992 roku jej przedstawiciel druh Józef Radomski (SP5ISF) został dokooptowany do składu władz Związku. Natomiast Liga Obrony Kraju, współpracująca z PZRS od dnia jego powstania, stała się oficjalnie członkiem Związku dopiero w styczniu 1993 roku.

Jesienią 1991 roku odbyły się I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej z udziałem pięciu stowarzyszeń regionalnych (doszło Skierniewicke SRS założone przez Alfreda Cwenara i Jana Kulhawika), reprezentacji LOK, PZK i ZHP oraz drużyn narodowych Czechosłowacji i Ukrainy. Oczywiście wygrali goście, bo umiejętności naszych zawodników, po kilkuletniej przerwie, nie były zbyt wysokie. Ale początek został zrobiony.

Od tej pory do chwili obecnej nasz Związek nieprzerwanie rozwija swoją działalność, starając się systematycznie podnosiń poziom sportowy i organizacyjny tej niełatwej dyscypliny sportu.

Najważniejsze daty z historii PZRS

Rok 1990

26 października - spotkanie działaczy LOK, PZK i ZHP zainteresowanych radiowymi "łowami na lisa" w Olszance k/Kraśniczyna; postanowiono zawiązać Polskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej.

listopad 1990 - Komitet do spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej sugeruje założenie co najmniej trzech regionalnych stowarzyszeń RS i powołanie Polskiego Związku RS jako polskiego związku sportowego.

grudzień 1990 - powstają pierwsze regionalne stowarzyszenia radioorientacji sportowej w Bielsku Białej, Chełmie i Warszawie.

Rok 1991


20 stycznia - posiedzenie Komitetu Założycielskiego PZRS; uchwalenie statutu Związku.

4 lutego - zatwierdzenie statutu PZRS przez KMiKF oraz wpisanie Związku do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.

16 lutego - I Krajowy Zjazd Delegatów PZRS w Warszawie; wybór Kolegi Zdzisława Strzemiecznego na Prezesa Związku, a Jana Próchniewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZRS.

5 czerwca - do Związku przystąpiło Gdańskie Stowarzyszenie RS.

26 - 30 czerwca - pierwszy wyjazd na zawody międzynarodowe do Siaulai (Litwa); podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PZRS a naszym odpowiednikiem na Litwie oraz pomiędzy Radioklubem Siaulai a Warszawskim SRS.

lato 1991 - pierwszy obóz szkoleniowy radioorientacji sportowej zorganizowali w Bachotku k/Brodnicy warszawscy harcerze wspólnie z Warszawskim SRS; w obozie uczestniczyły dzieci Polonii białoruskiej oraz zawodnicy RS z Litwy.

26 - 29 września - I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej "Zegrze 91" (w Zegrzu k/Warszawy).

29 listopada - do Związku przystąpiło Skierniewickie SRS.

Rok 1992


27 stycznia - przystąpienie Związku Harcerstwa Polskiego do PZRS.

8 lutego - powołano Kolegium Sędziów PZRS pod kierownictwem Kolegi Wacława Łukaszewicza.

11 - 14 czerwca - II Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej "Perkoz 92" (ośrodek ZHP "Perkoz" Waszeta k/Olsztynka)

sierpień 1992 - Centralny Obóz Szkoleniowy RS w Myczkowcach (w ramach harcerskiej Akcji "Bieszczady"); w obozie uczestniczyły grupy z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

8 - 14 września - udział reprezentacji Polski (przygotowanej przez PZRS na zlecenie PZK) w VI Mistrzostwach Świata w ARDF (Siofok, Węgry).

17 września - decyzją ministra łączności przydzielono PZRS służbowe częstotliwości radiowe do obsługi zawodów sportowych.


Rok 1993


13 stycznia - Liga Obrony Kraju staje się członkiem zwyczajnym PZRS.

24 - 27 czerwca - III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej "Ślęża 93" (Sobótka, masyw Ślęży).

7 - 13 września - udział w IX Mistrzostwach Europy w ARDF (Milowy, Republika Czech); Agata Kulicka zdobyła pierwszy od 1980 roku medal dla polskich barw - III miejsce indywidualnie w paśmie KF.

6 października - do PZRS przystąpiło Radomskie SRS.

16 listopada - robocze spotkanie prezesów PZK, PZRS w sprawie współpracy międzyorganizacyjnej.

Rok 1994

15 lutego - pierwsze seminarium weryfikacyjne dla sędziów z uprawnieniami wydanymi przez LOK, PZK i ZHP - 23 osoby otrzymały uprawnienia państwowe.

25 lutego - Zarząd Kultury Fizycznej Sztabu Generalnego WP uznaje radioorientację sportową jako dyscyplinę o charakterze obronnym.

26 lutego - PZRS zostaje przyjęty do Polskiego Związku Krótkofalowców jako członek wspierający w zakresie ARDF.

26 lutego - przewodniczącym Kolegium Sędziów PZRS został Kolega Bogusław Podleżański.

23 - 24 kwietnia - w Otwocku odbyły się jedyne jak dotąd Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w RS.

23 - 26 czerwca - IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej "Suchacz 94" (Elbląg, lasy Wysoczyzny Elblaskiej).

26 czerwca - podpisanie "Porozumienia o rozwoju radioorientacji sportowejw RP", zawartego przez Ligę Obrony Kraju, Polski Związek Krótkofalowców, Polski Związek Radioorientacji Sportowej i Związek Harcerstwa Polskiego.

12 - 16 września - w porozumieniu z PZK bierzemy udział w VII Mistrzostwach Świata IARU w ARDF (Sodertalie, Szwecja).

 grudzień 1994 - ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego PZRS, który otrzymał później nazwę "LIS".

Rok 1995

18 marca - obradował II Krajowy Zjazd Delegatów PZRS; prezesem Związku wybrano ponownie Kolegę Zdzisława Strzemiecznego, przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Kolegę Jerzego Świątka, przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego Kolegę Czesława Twarowskiego.

14 kwietnia - do Związku przystępuje pierwszy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" z Ciechanowa.

29 kwietnia - w Ryni k/Warszawy zorganizowano I Zawody Attaches Wojskowych Akredytowanych w Warszawie.

czerwiec 1995 - rozegrano I Ogólnopolskie Zawody Młodzieży Szkolnej w Radioorientacji Sportowej o Puchar Przechodni Ministra Edukacji Narodowej.

sierpień 1995 - V Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej "Jamna 95" (Czchów i lasy masywu Jamnej).

6 - 10 września - na zlecenie PZK kadra PZRS uczestniczy jako reprezentacja Polski w X Mistrzostwach Europy IARU w ARDF (Chtielnica, Republika Słowacji).

Rok 1996


styczeń 1996 - w serii "Sport wszystkich dzieci" ukazała się książka "Przygoda z radiem i kompasem" autorstwa Kolegi Siergieja Jaroszenko z ilustracjami Szarloty Pawel, będąca podręcznikiem do początkowego nauczania radioorientacji sportowej.

1 lutego - jako pierwszy polski związek sportowy podpisaliśmy porozumienie o współpracy z resortem Obrony Narodowej.

3 lutego - powstał Okręgowy Związek Radioorientacji SportowejMakroregionu Środkowo - Wschodniego z siedzibą w Chełmie.

28 lutego - PZRS zostaje członkiem zwyczajnym Wojskowej Federacji Sportu.

25 kwietnia - w Ryni k/Warszawy odbyły się II Zawody Attaches Wojskowych Akredytowanych w Warszawie.

czerwiec 1996 - rozegrano II Ogólnopolskie Zawody Młodzieży Szkolnej w Radioorientacji Sportowej o Puchar Przechodni Ministra Edukacji Narodowej.

14 - 18 sierpnia - VI Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej "Bydgoszcz 650" (Bydgoszcz i okoliczne lasy).

15 sierpnia - Polskiemu Związkowi Radioorientacji Sportowej wręczono sztandar ufundowany przez LOK i ZHP.

17 września - radioorientacja sportowa trafiła do wykazu dyscyplin sportowych, w których mogą działać polskie związki sportowe.

27 - 29 września - rozegrano I Mistrzostwa Wojska Polskiego o Puchar Przechodni Ministra Obrony Narodowej.

Rok 1997


26 stycznia - w Warszawie obradował Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZRS; dokonano zmian w Statucie PZRS wynikających z nowej ustawy o kulturze fizycznej; powołano Główną Komisję Dyscyplinarną, a na jej przewodniczącego wybrano Kol. Alfreda Kupca.

luty 1997 - ustanowiono Odznakę Honorową PZRS "Za zasługi dla Radioorientacji Sportowej"

26 kwietnia - w Rynii k/Warszawy zorganizowano II Zawody Attaches Wojskowych Akredytowanych w Warszawie.

czerwiec 1997 - rozegrano III Ogólnopolskie Zawody Młodzieży Szkolnej w Radioorientacji Sportowej o Puchar Przechodni Ministra Edukacji Narodowej.

sierpień 1997 - VII Mistrzostwa Polski  w Radioorientacji Sportowej "Siedlce 450"; w trakcie uroczystości zakończenia mistrzostw prezes PZRS Kol. Zdzisław Strzemieczny został wyróżniony Orderem Uśmiechu, przyznanym przez Międzynarodową Kapitułę na wniosek najmłodszych zawodników radioorientacji sportowej.

18 - 21 września - w Elblągu Klub EKO "Gryf" wraz z 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną zorganizował II Międzynarodowe Mistrzostwa Wojska Polskiego "Pięknolas 97"; indywidualnie wygrali goście z Rosji, Ukrainy i Mołdowy, ale Puchar Przechodni MON ponownie wywalczyli żołnierze ze Skierniewic.

20 - 21 września - reprezentacja PZRS uczestniczyła w Międzynarodowych Mistrzostwach Czech; wywalczono dwa tytuły mistrzowskie i cztery tytuły pierwszych wicemistrzów Czech.

27 września - udział w VIII Mistrzostwach Świata IARU w ARDF (Sankt Englmar, Niemcy); polska drużyna wraca z 4 medalami (jeden srebrny i trzy brązowe).

11 października - I Walne Zebranie Delegatów i wybór władz Warszawsko - Mazurskiego Okręgowego Związku RS.

Rok 1998